Alarmující výsledky ! Obezita v ČR i ve světě .

15.09.2017 11:37

Obezita v ČR i ve světě

Definice obezity

Obezitu nelze vnímat jen jako
zmnožení tuku v těle, ale spíše jako chronické onemocnění, spojené s řadou
jiných poruch. Jde o významný rizikový faktor, který se podílí na vzniku a
rozvoji závažných somatických nemocí.

Prevalence obezity aneb jak častá je obezita

Vývoj ve světě

Obezita je poslední dobou často
nazývána jako epidemie 3. tisíciletí. Říká se, že přejídání už zabilo víc lidí
než všechny války dohromady. V roce 1995 se počet obézních lidí na celém světě
odhadoval na 200 milionů. V roce 2000 však toto číslo stouplo na 300 milionů
obézních lidí. Obezita představuje problém nejen ve vyspělých zemích, ale roste
rapidně i v mnoha rozvojových zemích. Prevalence obezity u dospělých je 10 až
25 % ve většině zemí západní Evropy a 20 - 25 % v některých zemích v Americe.
Situace je však mnohem horší ve východní Evropě, kde obezitou trpí 40 % žen,
dále ve státech Středozemí a u černých žen v USA. Ještě větší prevalence
obezity je poslední dobou pozorována mezi americkými Indiány, Američany
hispánského původu, nejvyšších hodnot dosahují v Melanésii, Mikronésii a
Polynésii. Tato populace je vybavena tzv. šetřícími geny, u nichž se obezita v
podmínkách dostatku stravy a nedostatku pohybu vyvíjí obzvláště rychlým tempem.
Obezita se však nevyhýbá ani zemím, kde se s tímto problémem v minulosti
prakticky nesetkávali - např. Čína, Thajsko a Brazílie.

Vývoj v České republice

Česká republika se v počtu
obézních propracovala na přední místo v celé Evropě. Tento problém skutečně
narůstá. 21 % mužů a 31 % žen je obézních. Když sečteme nadváhu a obezitu,
vyjde nám u žen alarmující číslo 68 % a u mužů dokonce 72 %. Výskyt obezity a
nadváhy je u nás vyšší než v evropském průměru. Oproti zbytku Evropy je u
českých mužů zejména vyšší výskyt obezity , u žen je nižší výskyt nadváhy a
výrazně vyšší výskyt obezity.

V
dávných dobách, kdy ještě bylo běžné pravidelné střídání období dostatku
potravy s týdny a měsíci strádání a kdy hlad a podvýživa byly častou příčinou
úmrtí, staly se symbolem hojnosti, zdraví a plodnosti ušlechtilé tvary
Věstonické Venuše. Od těch časů se ale mnohé změnilo. Téměř na každém kroku nás
lákají nejrůznější potraviny a pochutiny. Často se stává, že jíme, aniž bychom
vůbec měli pocit hladu. Naše tělo si ale stále udrželo zvyk veškerý přebytek
ukládat na horší časy a tak jej hromadí ve formě zásobního tuku. Navíc dnešní
moderní doba málokoho nutí k fyzické aktivitě a pohybu vůbec.

Úspěšné hubnutí

Úspěšné hubnutí znamená jen jedno . Pokud máte nadváhu , nejlepší cesta jak
zhubnout je ta ,že se nebudete soustředit pouze na hubnutí ale na to , abyste
změnili svůj životní styl k lepšímu . Aby Vše tělo mělo dostatek živin,vitamínů
,minerálů a hlavně bílkovin .A také ,  aby jste snědli jen tolik
kalorii , kolik Vaše tělo spotřebuje . Pokud chcete zhubnout je to o 20 % méně
. A samozřejmě snažit se zařadit pohyb - cokoli ,ale hlavně se hýbat : rychlá
chůze , běhání , plavání , fitness atd.... Ne jen kvůli vzhledu , ale kvůli
svému zdraví , kondici  a až nakonec kvůli hubnutí .