Ochrana osobních údajů,informace o provozovateli .


Ochrana osobních údajů


1. Nabídka spolupráce s naší společností prostřednictvím webových stránek

www.centrum-redukce-vahy.webnode.cz je podmíněna ze strany Provozovatele poskytnutím Vašich

osobních údajů jméno, příjemní, e-mailová adresa, telefonní číslo. Pokud tyto Vaše osobní

údaje Provozovateli poskytnete, ten s nimi s Vaším souhlasem bude nakládat v souladu

s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění a v souladu s dalšími platnými

zákony České republiky, které tuto oblast upravují. Zájemce souhlasí se zpracováním výše

uvedených osobních údajů.

2. Provozovatel v oblasti svých předmětů činností spolupracuje s dalšími společnostmi a dalšími

osobami. Tyto subjekty, pokud jsou k tomu oprávněné, mohou nakládat s osobními daty

Uživatele, přičemž s těmito informacemi mohou nakládat a zpracovávat je pouze při plnění

svých povinností a nesmí je použít k jiným účelům. Tyto subjekty nebudou žádné osobní

údaje Uživatelů přechovávat ani evidovat. Budou mít k nim pouze přístup v systému

Provozovatele a to jenom v rámci vzájemné spolupráce.

3. Provozovatel neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní data Uživatele třetím osobám. Třetím

osobám je může Provozovatel předat pouze s předchozím souhlasem Uživatele. Je však

povinností Provozovatele osobní údaje Uživatele poskytnout orgánům státní správy jako je

např. Policie ČR, Finanční úřady atd. pokud by v rámci soudního a jiného právního a

správního řízení byly těmito orgány vyžádány.

4. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu neurčitou. Pokud se Uživatel obrátí na

Provozovatele se žádostí o podání informace o zpracování jeho osobních údajů, je

Provozovatel povinen mu tuto informaci podat. Za tuto činnost má Provozovatel právo

požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

5. Uživateli se po vepsání svých osobních údajů do formuláře Provozovatele zobrazí

rekapitulace jeho údajů, kde bude link a) na vymazání nebo upravení těchto údajů ze systému

Provozovatele, b) na provedení rekapitulace a zaslání emailem a c) vytištění. Link na odvolání

souhlasu a vymazání osobních údajů Uživatele má Uživatel na každé emailové zprávě

Provozovatele. Pro odvolání souhlasu či pro změnu osobních údajů Uživatele je možné

napsat na emailovou adresu :hubnizdrave-j@seznam.cz


Informace o Provozovateli:

Jana Pipková ,Moravany 32,Ronov nad Doubravou ,53842, 732543580,hubnizdrave-j@seznam.cz