Ochrana osobních údajů

 
Ochrana osobních údajů
1. Nabídka spolupráce s naší společností prostřednictvím webových stránek
www.centrum-redukce-vahy.webnode.cz je podmíněna ze strany Provozovatele poskytnutím Vašich
osobních údajů jméno, příjemní, e-mailová adresa, telefonní číslo. Pokud tyto Vaše osobní
údaje Provozovateli poskytnete, ten s nimi s Vaším souhlasem bude nakládat v souladu
s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění a v souladu s dalšími platnými
zákony České republiky, které tuto oblast upravují. Zájemce souhlasí se zpracováním výše
uvedených osobních údajů.
2. Provozovatel v oblasti svých předmětů činností spolupracuje s dalšími společnostmi a dalšími
osobami. Tyto subjekty, pokud jsou k tomu oprávněné, mohou nakládat s osobními daty
Uživatele, přičemž s těmito informacemi mohou nakládat a zpracovávat je pouze při plnění
svých povinností a nesmí je použít k jiným účelům. Tyto subjekty nebudou žádné osobní
údaje Uživatelů přechovávat ani evidovat. Budou mít k nim pouze přístup v systému
Provozovatele a to jenom v rámci vzájemné spolupráce.
3. Provozovatel neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní data Uživatele třetím osobám. Třetím
osobám je může Provozovatel předat pouze s předchozím souhlasem Uživatele. Je však
povinností Provozovatele osobní údaje Uživatele poskytnout orgánům státní správy jako je
např. Policie ČR, Finanční úřady atd. pokud by v rámci soudního a jiného právního a
správního řízení byly těmito orgány vyžádány.
4. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu neurčitou. Pokud se Uživatel obrátí na
Provozovatele se žádostí o podání informace o zpracování jeho osobních údajů, je
Provozovatel povinen mu tuto informaci podat. Za tuto činnost má Provozovatel právo
požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
5. Uživateli se po vepsání svých osobních údajů do formuláře Provozovatele zobrazí
rekapitulace jeho údajů, kde bude link a) na vymazání nebo upravení těchto údajů ze systému
Provozovatele, b) na provedení rekapitulace a zaslání emailem a c) vytištění. Link na odvolání
souhlasu a vymazání osobních údajů Uživatele má Uživatel na každé emailové zprávě
Provozovatele. Pro odvolání souhlasu či pro změnu osobních údajů Uživatele je možné
napsat na emailovou adresu hubnizdrave-j@seznam.cz
Informace o Provozovateli:
Jana Pipková, Moravany 32,Ronov nad Doubravou ,53842 ,tel. 732543580